Ứng dụng

Ứng dụng

30/06/2016 - 12:17

Pente cung cấp dịch vụ cài đặt và triển khai các thành phần cần thiết trong hệ thống mạng doanh nghiệp cần có như: Hệ thống Active Directory, SQL, Sharepoint…

Windows Server Active Directory

Active Directory là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Đây là một kiến trúc không thể thiếu được trên Windows Server. Active Directory được hiểu nôm na là một dịch vụ thư mục. Tương tự như dịch vụ thư mục trên các hệ thống khác, Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập trung hoàn hảo về người dùng cũng như các nguồn tài nguyên trong một hệ thống mạng. 

 

SQL

SQL Server là viết tắt của Structure Query Language,nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual BASic,Oracle,Visual C...

Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa trong cơ sở dữ liệu, lấy các hàng và sửa đổi các hàng.

 

Sharepoint

Sharepoint là một sản phẩm web-based mà Microsoft phát triển để phục vụ cho nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau. Ba nhóm đối tượng sử dụng SharePoint gồm:

– Người sử dụng: Sử dụng các tính năng có sẵn của SharePoint (Cộng tác, quản lý nội dung, tìm kiếm, tự động hóa quy trình công việc…) để dễ dàng hóa các công việc nghiệp vụ có liên quan đến thông tin, tài liệu, làm việc nhóm….Người sử dụng cũng có thể dễ dàng thay đổi, bố trí lại các thành phần và tính năng có sẵn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

–  Chuyên viên quản trị CNTT: Triển khai một nền tảng web-based thống nhất để tạo lập, duy trì các ứng dụng web phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, chẳng hạn web site làm việc nhóm, intranet nội bộ, web site internet để quảng bá doanh nghiệp, các ứng dụng cho các bài toán nghiệp vụ như quản lý công văn, quản lý dự án, quản lý nhân sự….

– Lập trình viên: Tuỳ chỉnh các tính năng đã có, mở rộng, phát triển thêm các tính năng mới trên nền tảng SharePoint để đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp/khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ tại đây.