Trang Chủ

Thiết bị đo lường thông minh Measurement-E

29/09/2017 - 07:46

1. Bộ đo công suất 4 kênh ​

- Số kênh đo dòng điện: 04
- Dải đo dòng điện: 0-100A
Sai số 1%
- Số kênh đo điện áp: 03
- Dải đo điện áp: 0 - 250VAC
Sai số 1%
- Đầu vào xác định điện áp AC: 04 (250VAC)
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo (Dòng điện, điện áp và công suất).
- Wifi: PA +25dBM, 802.11b/g/n.

2. Bộ đo công suất 8 kênh 

- Số kênh đo dòng điện: 08
- Dải đo dòng điện: 0-100A
Sai số 1%
- Số kênh đo điện áp: 03
- Dải đo điện áp: 0 - 250VAC
Sai số 1%
- Đầu vào xác định điện áp AC: 08 (250VAC)
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo (Dòng điện, điện áp và công suất).
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây: www.spente.vn