Tin công nghệ

84% lãnh đạo tin tưởng rằng cần vận hành dựa trên kỹ thuật số để thành công

25/01/2017 - 09:56

84% lãnh đạo khu vực Đông Nam Á cho rằng vận hành doanh nghiệp dựa trên nền tảng số sẽ giúp tổ chức của họ tăng trưởng, theo một khảo sát của Microsoft.

 

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đang chỉ ra sự cấp thiết cần nắm bắt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, 84% trong số họ tin rằng họ cần chuyển đổi lên Doanh nghiệp số để có thể tăng trưởng và 83% đồng thuận rằng có tầm nhìn về dữ liệu mới có thể dẫn dắt dòng doanh thu mới cho tổ chức của họ. Đây là những điểm chủ chốt trong Nghiên cứu về chuyển đổi Kỹ thuật số của Microsoft Châu Á, báo cáo nghiên cứu về nắm bắt kỷ nguyên kỹ thuật số của các lãnh đạo.

 

Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam: "Các tổ chức cần phát triển đủ nhanh trong Cuộc cách mạng Công nghiệp thứ 4".

 

Những tiến bộ công nghệ đã mở ra cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, nơi mà các công nghệ tiên tiến như Internet of Things (IOT), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu tiên tiến, và pha trộn thực tế ảo được hỗ trợ bởi điện toán đám mây để tạo ra khả năng vô hạn trong việc chuyển đổi phương thức sống, làm việc và giải trí. Cuộc cách mạng cùng sự đô thị hóa nhanh chóng, lực lượng lao động thế kỷ mới và môi trường kinh tế toàn cầu đã mở ra những thay đổi xã hội và kinh tế với tốc độ chưa từng có.

Nghiên cứu về chuyển đổi Kỹ thuật số của Microsoft Châu Á khảo sát 572 lãnh đạo thuộc khu vực Đông Nam Á, và các lãnh đạo đều hội đủ điều kiện bởi đều tham dự vào các chiến lược kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Dù phần lớn lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức được nhu cầu cấp thiết của chuyển đổi kỹ thuật số để giải quyết môi trường kinh doanh thay đổi, nghiên cứu vẫn cho thấy rằng hành trình chuyển đổi các tổ chức khu vực Đông Nam Á vẫn ở giai đoạn sơ khai. Thực tế, chỉ có 31% các lãnh đạo doanh nghiệp có một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số đầy đủ và chỉ 47% đang trong hành trình đưa sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số cụ thể cho các phòng ban được lựa chọn của họ. Khoảng 22% có rất ít hoặc chưa có chiến lược chuyển đổi.

Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ: “Nghiên cứu về chuyển đổi Kỹ thuật số của Microsoft Châu Á chỉ ra rằng các lãnh đạo doanh nghiệp đã bắt đầu hành động hướng đến nhu cầu cần chuyển đổi kỹ thuật số để xử lý các thách thức và cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư ở khu vực. Kinh nghiệm từ cuộc cách mạng trước đã chỉ ra rằng các tổ chức thuộc mọi ngành công nghiệp nếu không phát triển đủ nhanh sẽ ít cạnh tranh hoặc thậm chí lỗi thời khi họ phải đối mặt với sự gián đoạn… Tại Microsoft, chúng tôi tin rằng cần chuyển đổi bốn trụ cột chính: Trao quyền cho nhân viên, hấp dẫn khách hàng, tối ưu hóa hoạt động và chuyển đổi bằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc các mô hình kinh doanh mới, và dữ liệu và đám mây chính là bộ kích hoạt cho các trụ cột này”. 

(Theo ICT News)

Tin liên quan