Thiết bị điều khiển Distribution Control

29/09/2017 - 07:43

Điều khiển đóng cắt nguồn thiết bị

- Số chuyển mạch: 08
- Dòng chuyển mạch cực đại: 10A/250VAC
- Wifi: PA +25dBM, 802.11b/g/n.
- Giao diện điều khiển Web mini cho phép cài đặt thông tin và điều khiển.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây: www.spente.vn