Thiết bị cảm biến

11/10/2018 - 09:10

1. Cảm biến Bụi - Ánh sáng - Chuyển động 

- Khoảng cách phát hiện chuyển động: 1cm - 10m
- Dải đo nồng độ bụi: 0 - 0,2 mg/m3
- Dải đo cường độ sáng: 1 - 65535 lux
- Phát hiện khói bụi.
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu di chuyển.
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

2. Cảm biến Nhiệt độ - Độ ẩm - Chuyển động 

- Dải nhiệt độ đo: -40 đến 124°C
Sai số: +/- 4°C
- Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% RH
Sai số: +/- 4,5% RH
- Khoảng cách phát hiện chuyển động: 1cm - 10m
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm và di chuyển.
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

3. Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm - CO2

- Dải nhiệt độ đo: -40 đến 124°C
Sai số: +/- 4°C
- Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% RH
Sai số: +/- 4,5% RH
- Dải đo CO2: 0 - 9.999 ppm
Sai số: 1%
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm.
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

4. Bộ phát hiện chuyển động

- Khoảng cách phát hiện: 1cm - 10m
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu di chuyển.
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.​

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây: www.spente.vn