Gateway

29/09/2017 - 07:51

- Kết nối, tiếp nhận thông tin từ các thiết bị theo danh sách đã thiết lập
- Ghi log dữ liệu giao tiếp các thiết bị trên thẻ nhớ
- Cập nhật dữ liệu lên cloud
- Chuyển tiếp dữ liệu từ cloud tới thiết bị
- Điều khiển thông minh
- Giao diện điều khiển Web mini cho phép người dùng thiết lập các cấu hình làm việc cho Gateway
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm và giải pháp SMCS tại website dịch vụ: www.spente.vn