Electronic status

29/09/2017 - 08:00

- 16 đầu vào 220VAC/1mA
- Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm và di chuyển.
- Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và giải pháp SMCS tại website dịch vụ: www.spente.vn