Phần mềm

Ứng dụng

  • 30/06/2016 - 12:17:56
  • 1120

Pente cung cấp dịch vụ cài đặt và triển khai các thành phần cần thiết trong hệ thống mạng doanh nghiệp cần có như: Hệ thống Active Directory, SQL, ...

Xem thêm >>

Lưu trữ và phục hồi dữ liệu

  • 30/06/2016 - 12:18:37
  • 1065

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, việc bảo vệ và giữ an toàn cho dữ liệu trở thành một nhân tố quan trọng bật nhất

Xem thêm >>

Hệ thống giám sát

  • 30/06/2016 - 12:19:10
  • 1636

Các công cụ quản trị giúp người quản trị mạng dễ dàng cho việc quản lý và giám sát hệ thống. Pente cung cấp cho khách hàng những giải pháp ...

Xem thêm >>

Hệ điều hành

  • 30/06/2016 - 12:19:45
  • 1130
Xem thêm >>
Đang hiển thị 1 - 4 trong tổng số 4 kết quả