Lab online

Lab Online

30/06/2016 - 12:11

Nhằm giúp cá nhân tổ chức có điều kiện thực hành, nghiên cứu công nghệ hoặc đào tạo các chứng chỉ quản trị mạng quốc tế, Pente cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị đảm bảo điều kiện thực hành của từng khóa học như sau:

  • CCNA Lab Kit: CCNA Routing& Switching, Security, Data Center, Services Provider, Wireless bao gồm thiết bị Router, Switch, Nexus, ASA Firewall, IPS, Wireless Controller, Access Point với các công nghệ, giao thức: các giao thức OSPF, EIGRP, FR, VLAN, Trunking, wireless, IPV6, PPP….

  • CCNP Lab Kit: CCNP Routing& Switch, CCNP Security, CCNP Data Center, CCNP Services Provider, CCNP Wireless bao gồm thiết bị Router, L2 Switch, L3 Switch, Nexus, ASA Firewall, IPS, Wireless Controller, Access Point.
  • CCIE Lab Kit: CCIE R&S, CCIE SP…bao gồm hệ thống lab ảo hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ tài nguyên và thời gian truy cập 24/7.

  • Cho thuê lab doanh nghiệp:

Chúng tôi cung cấp các loại thiết bị mới nhất của Cisco.: Bao gồm các routers 2800, 2900, 3900 Series, switch 2960, 3560, các thiết bị tổng đài, Voice, Access Point, ASA 5500X Series.., IPS, Source Fire, F5, thiết bị hội nghị truyền hình…

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ tại đây.