Hệ điều hành

Hệ điều hành

30/06/2016 - 12:19

Pente cung cấp Hệ điều hành của các hãng như Microsoft, Vmware..

  • Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 STD,Windows Server 2008 Enteprise, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2…

  • Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013…

  • Vmware: Vmware vsphere 5.5,Vmware vsphere 6.0, Vmware Horizon…

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ tại đây.