Hạ tầng cáp mạng

Hạ tầng cáp mạng

30/06/2016 - 12:16

Ngày nay mọi công việc của con người đều liên quan đến máy tính, một hệ thống mạng dù lớn hay nhỏ đều được liên kết với nhau bằng các hệ thống dây cáp. Cáp mạng được sử dụng trong mọi hệ thống mạng của văn phòng, trụ sở làm việc, bệnh viện , các phòng máy chủ…

Pente cung cấp các giải pháp tối ưu về hạ tầng cáp mạng như:

  • Giải pháp hạ tầng Wan, Lan, Tell, IP phone, Wifi, kiểm soát vào ra cho văn phòng, khách sạn, nhà xưởng…
  • Giải pháp cáp mạng cho các trung tâm dữ liệu Doanh nghiệp, Ngân hàng, Cơ quan trọng yếu của chính phủ…

Các giải pháp đưa ra sẽ đảm bảo đúng nhu cầu , ứng dụng của khách hàng , đảm bảo tiết kiệm về tài chính, giúp hoạt động ứng dụng thuận tiện , nhanh chóng , tăng năng suất lao động , giảm bớt các chi phí …

Một số giải pháp về hạ tầng dựa trên tốc độ cáp mạng:

  • Giải pháp cáp đồng 100 Mbs
  • Giải pháp cáp đồng 1Gbs
  • Giải pháp cáp quang cho phép đường truyền tối đa lên gần 40Gbs
  • Giải pháp kết hợp cáp quang và cáp đồng, là sự kết hợp linh hoạt cho các vị trí không cần đường truyền tốc độ cao và vị trí cần đường truyền tốc độ cao, giảm chi phí cho cho khách hàng…

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ tại đây.