Giới Thiệu

Tầm nhìn

22/11/2016 - 06:28

PENTE cải tiến phương thức sử dụng và triển khai CNTT hiện đại bằng cách kết nối giữa khách hàng và các kỹ sư CNTT. 
 

Giai đoạn các doanh nghiệp cần đầu tư nguồn kinh phí khổng lồ cho đội ngũ nhân sự, thiết bị, vận hành, bảo trì, kho bãi… phục vụ hệ thống CNTT đã qua đi. PENTE cung cấp một đội ngũ nhân lực CNTT trình độ cao và luôn sẵn sàng, thỏa mãn các nhu cầu sử dụng và triển khai CNTT của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.  
 

Với những nỗ lực không ngừng phục vụ khách hàng và mở rộng cộng đồng kỹ sư CNTT, PENTE đang phát triển trở thành Công ty CNTT có thương hiệu tại Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.