Giới Thiệu

Sứ mệnh

22/11/2016 - 06:30

"SỨC MẠNH CỦA TRI THỨC, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG, CHIA SẺ NIỀM ĐAM MÊ, VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG"

 

Đó là những chia sẻ tâm huyết của Ban Lãnh Đạo công ty và cũng là sứ mệnh quan trọng nhất của PENTE. 
PENTE được xây dựng trên cơ sở kết nối cộng đồng kỹ sư CNTT để tạo nên một sức mạnh tri thức đủ lớn cho phép các kỹ sư CNTT được tham gia vào các dựa án mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, được thể hiện khả năng và học hỏi các công nghệ hàng đầu. 

 

Trong kỷ nguyên của Social Network, của Big Data, của Cloud Computing, của Mobility và đặc biệt là Internet of Everything, PENTE sẽ là nơi kết nối các kỹ sư, cùng chia sẻ đam mê, chia sẻ các cơ hội. 
PENTE mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ CNTT chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất. 

 

Niềm tin của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng kỹ sư công nghệ là thành tựu quý giá và niềm tự hào của chúng tôi.