Dịch vụ tư vấn bảo mật

Dịch vụ tư vấn bảo mật

10/08/2017 - 05:14

Bạn cần:

 • Thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh và một cơ sở hạ tầng thông tin linh hoạt, an toàn
 • Phát triển một chiến lược quản lý rủi ro, tối ưu hóa các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật
 • Đơn giản hóa các chi phí và tính phức tạp của việc tuân thủ quy trình kinh doanh

Dịch vụ Tư vấn bảo mật của Pente sẵn sàng khi doanh nghiệp của bạn muốn xây dựng, nâng cấp hệ thống bảo mật CNTT và kiểm soát những thách thức an ninh hiện tại và trong tương lai. Pente luôn nhanh chóng giúp bạn đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin và mạng lưới an ninh của bạn.

 

Hoạt động kinh doanh ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Quy trình kinh doanh được toàn cầu hoá, yêu cầu về việc tuân thủ các quy trình này ngày càng cao và nhu cầu mới về an ninh thông tin được đặt ra. Các doanh nghiệp không chỉ yêu cầu bảo mật để bảo vệ thông tin khỏi mất mát và sử dụng sai, mà còn để thúc đẩy đổi mới, giảm bớt sự phức tạp và chi phí vận hành. Thêm vào đó là nhu cầu bảo mật cho môi trường CNTT đang phát triển nhanh như ảo hóa và điện toán đám mây.

Hệ thống bảo mật của bạn phải đối mặt với những thách thức lớn. Bạn cần phải thay đổi mục tiêu kinh doanh với chiến lược an ninh thông tin, bao gồm cả kiến trúc và hoạt động, để đảm bảo rằng nhân sự được phân quyền có thể truy cập vào các thông tin ngay trên cơ sở hạ tầng tin cậy. Bạn cũng cần cung cấp cơ sở hạ tầng thông tin an toàn đó với chi phí hiệu quả và quản lý dễ dàng.

Sử dụng dịch vụ Tư vấn bảo mật của Pente sẽ giúp bạn giải quyết những thách thức và bảo mật thông tin trước yêu cầu kinh doanh ngày càng phức tạp:

 • Nhận dạng các lỗ hổng bảo mật trong cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm
 • Xử lý các mối đe dọa bảo mật cho khách hàng
 • Xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp phòng ngừa cần thiết
 • Sử dụng các kỹ thuật thử nghiệm thâm nhập phân tích sâu hơn cơ sở hạ tầng bảo mật
 • Tư vấn các chính sách, kiểm soát nội bộ và quy trình làm việc để cải thiện tính sẵn sàng của hệ thống bảo mật tổng thể
 • Tư vấn thay đổi kiến trúc và thiết kế để sử dụng tốt hơn các cơ sở hạ tầng sẵn có

 

Hoàn thiện hệ thống CNTT của bạn với các đánh giá an ninh, kiểm soát và tư vấn bảo mật tốt nhất.

Dịch vụ Tư vấn bảo mật của Pente giúp quản lý bảo mật hệ thống trước các nguy cơ mất an toàn CNTT, an ninh thông tin và tối đa hóa tiềm năng CNTT.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống CNTT và bảo mật hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Dịch vụ của Pente rất linh hoạt và hỗ trợ tối đa, đáp ứng khi triển khai một hạ tầng mới, khi thực hiện việc thay đổi thiết kế hệ thống mạng, hạ tầng mạng, khi di dời, di chuyển hệ thống, hoặc khi triển khai mở rộng hệ thống, nâng cấp ứng dụng, dịch vụ.

 • Xác định các lỗ hổng: chủ động kiểm tra cơ sở hạ tầng CNTT để nhận dạng các lỗ hổng bảo mật.
 • Phân tích sâu hơn: sử dụng phương pháp mô phỏng các kịch bản tấn công xâm nhập khác nhau để xác định những hậu quả có thể xảy ra.
 • Đánh giá vị trí an ninh tổng thể của bạn: Xác định các lỗ hổng bảo mật có thể bị tấn công và nguy cơ tiềm tàng.
 • Tư vấn việc kiểm soát nội bộ
 • Đề xuất các chính sách và quy trình làm việc: tư vấn giúp thúc đẩy quá trình bảo mật nội bộ của bạn.

 

Đánh giá, xác định và tư vấn cách để loại bỏ các mối đe dọa bảo mật

Với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi có thể làm việc cùng bạn để đánh giá tình trạng bảo mật hiện tại, chủ động xác định các lỗ hổng an ninh trong cơ sở hạ tầng và tư vấn để giải quyết chúng.

 • Đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT: kiểm tra và tìm kiếm các lỗ hổng trong các ứng dụng mạng của bạn và các điểm bảo mật trên hệ thống tổng thể.
 • Xác định các rủi ro: làm việc với các công cụ tùy biến và phương pháp luận để tìm ra những điểm yếu trong vận hành của bạn.
 • Ngay lập tức khắc phục: tư vấn giải pháp để giải quyết các mối đe dọa đã được xác định.

 

Kết hợp đánh giá và thiết kế tổng thể đưa ra chính sách bảo mật tối ưu

Thời gian và sự thay đổi thường xuyên trong quá trình vận hành kinh doanh có thể làm suy giảm an ninh cơ sở hạ tầng của bạn. Dịch vụ tư vấn bảo mật của Pente cung cấp các nguồn lực an ninh có kinh nghiệm và trình độ cao triển khai rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng một môi trường CNTT an toàn hơn cho bạn.

 • Đánh giá khả năng kiểm soát: kiểm tra, đánh giá khả năng kiểm soát nội bộ hiện tại của bạn và tư vấn chính sách hiệu quả.
 • Đề xuất thay đổi: tư vấn giải pháp tối ưu để kiểm soát nội bộ và thực hiện các quy trình kinh doanh theo tiêu chuẩn.
 • Kiến trúc và thiết kế: Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tư vấn bạn thay đổi nền tảng CNTT.

 

Phân tích và báo cáo chi tiết

Chìa khóa để bất kỳ cam kết thành công là khả năng để hành động và giải quyết các rủi ro. Pente cam kết bảo mật tối đa với những tư vấn của chúng tôi tới bạn.

 • Báo cáo thiết kế hệ hệ thống bảo mật: Báo cáo này cho phép bạn thực hiện từng bước để cải thiện cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ.
 • Thử nghiệm xâm nhập lỗ hổng bảo mật: Những phát hiện ưu tiên cho phép bạn nhanh chóng xác định một phương án hành động.

 

Dịch vụ tư vấn bảo mật của Pente – chuyên nghiệp và khác biệt

Dịch vụ có thể được sử dụng cho doanh nghiệp để đánh giá và giải quyết các lỗ hổng an ninh bị nghi ngờ trong cơ sở hạ tầng CNTT.

Dịch vụ Tư vấn bảo mật của Pente bao gồm hoạt động kinh doanh và nhân sự như: chính sách, thủ tục, kiểm soát nội bộ và quy trình làm việc để đảm bảo rằng tất cả được sắp xếp một cách chính xác và đáp ứng đúng cấp độ của bảo mật dữ liệu.

 

Bạn nhận được gì?

 • Kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ năng cao với các kỹ thuật bảo mật mới nhất
 • Phương pháp tư vấn bảo mật tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn
 • Xây dựng các chính sách bảo mật linh hoạt, phù hợp nhất để giải quyết nhu cầu và lĩnh vực kinh doanh của bạn
 • Triển khai kiểm tra theo phương pháp chuyên nghiệp
 • Báo cáo nghiệm thu bao gồm những kết quả chính và các khuyến nghị, tư vấn bảo mật chi tiết

Liên hệ với Pente để có thêm thông tin chi tiết và tư vấn về dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn bảo mật_Datasheet