Các khóa học và chứng chỉ IT

Top 5 chứng chỉ Computer Programming 2016

09/08/2016 - 05:52

Dù bạn đang lựa chọn một chứng chỉ ngôn ngữ cụ thể hay chứng chỉ nền tảng định hướng thì đều có thể tìm hiểu top 5 chứng chỉ lập trình dành cho các chuyên gia IT của chúng tôi. Danh sách được cập nhật năm 2016 theo tomsitpro.com

MCSD: Microsoft Certified Solutions Developer

Microsoft Certified Solutions Developer là chứng nhận hiện hành của Microsoft cho các lập trình viên và nhà phát triển ứng dụng. MCSD bao gồm các phiên bản Visual Studio (cho MCSD: chứng chỉ Application Lifecycle Management) và cũng nhấn mạnh tới HTML5, CSS3, JavaScript, C #, ASP.NET, Azure, Web Services và SharePoint.

Với mỗi chứng chỉ bạn sẽ tìm thấy các chủ đề khác nhau tập trung vào công việc có vai trò cụ thể hoặc các loại mục tiêu ứng dụng chuyên biệt. Có rất nhiều lựa chọn trong chương trình này, bao gồm năm chứng chỉ MCSD khác nhau: Windows Store Apps, Web Applications, SharePoint Applications, Azure Solutions Architect and Application Lifecycle Management.

Chứng chỉ MCSD yêu cầu reneew mỗi hai năm bằng cách thông qua một kỳ thi tái chứng nhận đặc biệt. Kỳ thi này tập trung vào nội dung của chứng chỉ bạn có ban đầu và một số cập nhật cho các sản phẩm và công nghệ mới. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, và bạn nên có ít nhất 12 tháng để chuẩn bị.

Adobe Certified Expert (ACE) For Developers

Trọng tâm của chúng tôi ở đây là chứng chỉ Adobe Certified Expert (ACE) cho Developers, trên nền tảng phát triển của Adobe và các công cụ như LiveCycle, Flex và ColdFusion. Các chứng chỉ ACE chứng nhận khả năng của developers để xây dựng và duy trì các ứng dụng dựa trên các công cụ Adobe, nền tảng và giao diện lập trình ứng dụng (Application programming interfaces/API).

Bất chấp những tranh cãi không mong muốn của Adobe liên quan tới  Flash và HTML5 và các vấn đề nền tảng bảo mật khác, các chứng chỉ của Adobe - đặc biệt là những chứng chỉ cho developer - vẫn có nhu cầu cao. Đối với các nhà phát triển mong muốn tìm hiểu, phát triển tròn lĩnh vực Web-based gaming, media hoặc các lĩnh vực ứng dụng web cao cấp khác, chứng nhận Adobe vẫn là bộ kỹ năng tốt để tìm hiểu.

(ISC)2 Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

Giống như tất cả các chứng chỉ của (ISC) 2, CSSLP là chứng chỉ của nhà cung cấp trung lập liên quan đến nhiều dự án lập trình và phát triển khác nhau. Mục tiêu là các nhà phát triển phần mềm, QA testers, CSSLP chứng nhận năng lực đảm bảo duy trì các ứng dụng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Bài thi bao gồm tất cả các nội dung liên quan tới của vòng đời dự án, bao gồm an toàn phần mềm, đề xuất, thiết kế, thực hiện/ coding và thử nghiệm. Thí sinh cũng cần có năng lực tăng tốc độ phản hồi của phần mềm, triển khai, vận hành, bảo trì và xử lý, cung ứng và chuyển đổi phần mềm.

Theo (ISC)2, CSSLP là chứng chỉ duy nhất hiện nay chú trọng vào nội dung xây dựng bảo mật trong các giai đoạn phát triển phần mềm, bao gồm các phương phápp tốt nhất.

Google Apps For Business Certified Deployment Specialist (CDS)

Là một người khổng lồ của thế giới Web, và là tên tuổi hàng đầu đang lên trong lĩnh vực điện toán di động, Google nhận được nhiều sự chú ý và tôn trọng đáng kể trong thị trường hiện nay. Công ty cũng dành rất nhiều nỗ lực để hỗ trợ và khuyến khích các nhà phát triển, bao gồm các lĩnh vực liên quan tới nền tảng và APIs với các công cụ và khả năng truy cập đến các nền tảng và môi trường đó.

Các bài thi của Google Apps bao phủ các nội dung lý thuyết cơ bản về kỹ thuật, Gmail, Postini và Google Apps ở nhiều cấp độ, bao gồm cấu hình và chuyển đổi, triển khai và truy cập di động, cơ bản API, lập kế hoạch, quản lý và xử lý sự cố triển khai Google Apps.

C And C++ Certifications

Ứng viên có thể chọn chương trình C hoặc C++, và nâng lên các thang bậc chứng chỉ cao hơn từ professional tới senior. Dưới đây là một số chứng chỉ tiêu biểu:

  • CLA: C Programming Language Certified Associate
  • CPA: C++ Certified Associate Programmer
  • CPP: C++ Certified Professional Programmer

Các chứng chỉ C++ Institute đều rất hữu ích. Các ngôn ngữ đã không thay đổi nhiều trong những năm qua, nhưng điều đó không có nghĩa là các tổ chức không có nhu cầu cao đối với các kỹ năng này. Và một chứng chỉ C ++/ C là một bước đệm hoàn hảo với mục tiêu các chứng chỉ platform và chứng chỉ chuyên biệt từ nhà cung cấp đối tác, như MCSD.

(Theo tomsitpro.com)

 

Tin liên quan