Các khóa học và chứng chỉ IT

Những chứng chỉ CNTT tốt nhất 2017

07/02/2017 - 04:47

Sở hữu một chứng chỉ là một cách hiệu quả để phát triển sự nghiệp của mình trong ngành công nghiệp CNTT. Cho dù bạn làm việc cho tập đoàn, một doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức chính phủ, y tế hay bất kỳ nơi nào khác sử dụng các chuyên gia CNTT, lựa chọn tốt nhất của bạn để thăng tiến là các chứng chỉ xác nhận kỹ năng và kiến thức của mình.

Nhưng việc đầu tư cho các chứng chỉ IT có thể khá tốn kém, bao gồm các chi phí cho tài liệu nghiên cứu, đào tạo, các lớp học, lệ phí thi hay thời gian mà bạn dành cho việc học và thi chứng chỉ… Nếu bạn xác định đây là một khoản đầu tư cần thiết trong sự nghiệp và tương lai, hãy tìm hiểu và quyết định lựa chọn loại chứng chỉ nào sẽ có lợi cho bạn nhất?

 

Tìm kiếm các chứng chỉ IT phù hợp và mạng lại thành công trong sự nghiệp

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các loại giấy chứng nhận IT  tốt nhất cho năm 2017 trong một loạt các lĩnh vực khác nhau của CNTT, bao gồm bảo mật, lưu trữ, quản lý dự án, điện toán đám mây, phân tích máy tính...

Top 5 Chứng chỉ Big Data

Top 5 Chứng chỉ Linux

Top 5 Chứng chỉ Business Continuity & DR

Top 5 Chứng chỉ Phát triển Mobile App

Top 5 Chứng chỉ Điện toán đám mây - Cloud IT                

Top 5 Chứng chỉ Mobility

Top 5 Chứng chỉ Computer Forensics

Top 5 Chứng chỉ lập trình - Programming

Top 5 Chứng chỉ Computer Hardware

Top 5 Chứng chỉ Quản lý dự án

Top 5 Chứng chỉ Computer Networking

Top 5 Chứng chỉ Storage

Top 5 Chứng chỉ Data Center

Top 5 Chứng chỉ Quản trị hệ thộng

Top 5 Chứng chỉ Database

Top 5 Chứng chỉ Telecommunications

Top 5 Chứng chỉ Kiến trúc doanh nghiệp

Top 5 Chứng chỉ Unified Communications

Top 5 Chứng chỉ Healthcare IT

Top 5 Chứng chỉ Ảo hóa

Top 5 Chứng chỉ Help Desk

Top 5 Chứng chỉ VoIP & Telephony

Top 5 Chứng chỉ An ninh thông tin

Top 5 Chứng chỉ Web

Top 5 Chứng chỉ Quản trị IT

Top 5 Chứng chỉ Wireless Networking

Top 5 Chứng chỉ đào tạo viên CNTT

 

Nguồn: tomsitpro.com

Dịch: Pente Technologies Marketing Team

Tin liên quan